bmxers
bmx-racing bmx-webshop
 

Fietseducatie als keyfactor bij inburgering

 


Sinds 2013 moeten vluchtelingen met een verblijfsvergunning hun inburgering zelf regelen. Binnen drie jaar behoren zij het inburgeringsexamen te halen. Helaas blijkt alleen al de route naar het inburgeringtraject zeer ingewikkeld. Daarnaast komt uit een recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar voren, dat het aanbod van taaleducatie voor deze groep vaak te wensen overlaat.

 

Waarom fietseducatie?
De bedoeling van het inburgeringssysteem is dat mensen zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Fietseducatie speelt volgens Dansh bureau voor sport een belangrijke rol binnen dit systeem.

 

Fietsles = praktische taalles

Statushouders zijn, zoals eerder gezegd, zelf verantwoordelijk voor hun integratie. Tijdens de fietslessen leren de vluchtelingen niet alleen fietsen,  maar werken zij ook al aan een praktisch vocabulaire.

 

Lichamelijke inspanning

Fietsen is bewegen, het trainen van coördinatie en evenwicht. Voldoende beweging vermindert gezondheidsklachten en stress.

 

Mobiliteit

Door te leren fietsen versterkt de mobiliteit van deze groep. Men kan bijvoorbeeld al snel gemakkelijk en goedkoop naar school of naar een sollicitatiegesprek. Daarnaast is de fiets een makkelijk vervoersmiddel om een nieuwe omgeving te verkennen. 

 

Gemeenschapsgevoel

In sommige culturen wordt fietsen als minderwaardig gezien. Tijdens fietsles blijkt echter dat de Nederlandse samenleving de fiets juist optimaal benut. Fietsen is praktisch en leuk. Het is een eenvoudige manier voor jong en oud om actief deel te nemen aan de maatschappij.

 

Veilig in het verkeer

Fietseducatie vergroot de verkeersveiligheid. Niet alleen leert men de verkeersregels, maar men ontdekt ook het gedrag (en daarmee de ongeschreven regels) in het verkeer. Op deze manier zijn situaties beter in te schatten dan wanneer de verkeersregels in de schoolbanken worden uitgelegd. Het draait bij integratie om het kennismaken met de Nederlandse samenleving, het leren van de taal en het vormgeven van een nieuw bestaan. In het regeerakkoord wordt het inburgeringstelsel herzien. Nog voor de zomer komt minister Koolmees met een nieuw plan. Dansh bureau voor sport adviseert de minister fietseducatie in het nieuwe plan in beraad te nemen.

 

Achtergrond
DANSH,  hét bureau voor sport, is een grote speler binnen de Rotterdamse urban sports.
De organisatie, gevestigd in Rotterdam-Zuid, ontwikkelt en begeleidt projecten en activiteiten binnen haar specialisatie. Daarnaast organiseert Dansh sportieve evenementen voor jong en oud op uitdagende buitensportlocaties binnen een urban setting. Dansh bureau voor sport is te volgen via Twitter, Facebook, Instagram en haar website.  

 

« Naar het overzicht

BMX zit in onze genen!