verkeersveiligheid Coördinatiepunt Fiets & Verkeerseducatie Rotterdam
bmxers
bmx-racing bmx-webshop

Achtergrond informatie

Een paar redenen waarom de BMX-Fietsschool van essentieel belang is binnen het basisonderwijs.

Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat er veel ouders zijn die zelf niet kunnen fietsen en waarbij de ‘ Nederlandse fietscultuur’ niet bekend is. Hierdoor kunnen zij hun kinderen niet leren hoe ze veilig deel kunnen nemen aan het verkeer op de fiets.

Binnen het basisonderwijsprogramma heeft verkeerseducatie een vaste plek. Maar leerkrachten ervaren praktijklessen echter als belasting op het drukke onderwijsprogramma. Verkeerseducatie is daarom het eerste vak dat weggeschoven wordt en dan in het bijzonder het praktijkgedeelte. Helaas is er voor dit vak te weinig tijd, materiaal en gekwalificeerde mankracht beschikbaar om deze herhaalde oefeningen op school plaats te laten vinden.

De fietsvaardigheid van kinderen loopt tegenwoordig flink uiteen. Er bestaat een groep kinderen die dagelijks op de fiets aan het verkeer deelneemt, maar er zijn ook kinderen die geen fiets bezitten en niet kunnen fietsen. 

Veilig leren fietsen in het verkeer is arbeidsintensief. Het vergt van de lesgevers veel persoonlijke aandacht, fietservaring, tijd en een goede band met het kind.  Een multicultureel team van sportinstructeurs met een didactische opleiding van BMX-Fietsschool in samenwerking met FietsexamenNederland verzorgen verkeerseducatie op onze basisscholen.

 Nederland, fietsen zit in onze genen!